CE Belgesi Maliyeti

Ürünlerde CE İşaretleme Yapmanın Şartları

Piyasaya sürülen ürünlerin güvenilirliğinin test edilmesi, üretim şartları ve güvenliğinin belirlenen şartları karşılayacak düzeye çıkartılması, ürünler arasındaki kalite ve güvenlik standartlarının belli bir düzeyde olması gibi amaçlarla 1995 yılında Avrupa Birliği tarafından alınan kararlar neticesinde ortaya çıkan CE işareti kavramı günümüzde uluslararası bir norm haline gelmiştir. Bu norm, ülkemizde üretim yapan ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracat yapmak isteyen ticari işletmeler için ürün geliştirme sürecinin ilk adımından itibaren dikkate alınması gereken üretim standartlarını tanımlamaktadır. Firmanın tüm ürünlerinin kaliteli olduğunu göstermek adına aldığı bir belge veya sertifika olmamasına rağmen ülkemizde hala CE belgesi olarak bilinen bu standartlar aslında firmayla değil, ürünle ilgilidir. Yasal düzenlemeler CE belgesi maliyeti ve başvuru sürecindeki uygulamalara ilişkin yükümlülüğü başvuru yapan firmaya yüklemektedir.

Üzerinde CE işareti bulunmayan ürünlerin güvenilirliği tartışmalıdır çünkü bu ürünü üreten firmanın üretim şartları denetlenmemiş, ilgili ürün üzerine güvenlik standartlarına ilişkin testler yapılmamış demektir. Bu tip bir ürününse Avrupa Birliği pazarında serbest dolaşım izni alması mümkün değildir. Bu bağlamda CE işaretinin firmaya verilen bir belge olmadığı, ürüne ait bir özellik olduğu ve bir başka ifadeyle ürünlerin pasaportu olduğu söylenebilir. Ürünün pasaporta sahip olması ve bu pasaportla Avrupa Birliği dahilindeki ülkelerde serbest dolaşabilmesi için firmanın karşılaması istenen üretim güvenliği ve kalitesi standartlarını belirten bu işaretleme sistemi, AB pazarına açılmak isteyen tüm firmaları ilgilendirir.

Üretimin güvenlik ve kalite standartlarını asgari düzeyde karşıladığını, ürünün sağlık riski içermediği ve çevreye zarar vermediği anlamına gelen CE işaretini maalesef ülkemizde marka zanneden tüketiciler var. Tüketicilerin bu konudaki bilgisizliği piyasada dolaşım izni alması mümkün olmayan ürünlerin satın alınmasına yani kaçak olarak pazara sürülmüş ürünlerin talep görmesine neden oluyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yaşayan tüketicilerse üzerinde CE işareti olmayan bir ürünün kullanımının yasaklandığını, dolayısıyla bu ürünün pazara kaçak olarak sokulduğunu bilir. Üretim kalitesinin uluslararası normlarda olduğunu gösteren bu işarete sahip ürünler, yasal merciler tarafından akredite edilerek yetkilendirilmiş firmalarca yürütülen denetim faaliyetleriyle kontrol edilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *