CE İşaretlemenin Maliyeti

Avrupa Birliği’nin üretim standartlarını belirlemede kullandığı CE işaretleme şartlarının karşılanması günümüzün küresel ticaret hayatında pek çok firma için tercihe bağlı bir eylem olmaktan çıkmıştır. Yeni Yaklaşım Direktifleri ile belirlenen sınıflar dâhilindeki ürünlerin üreticisi firmalar, CE belgesi alma şartları ve maliyetlerini karşılamadan ticari malların serbest dolaşım izinlerinden faydalanmak suretiyle birlik üyesi ülkelere mal satışı yapamaz. Bu şartların tespiti için yapılan başvurulardan sonra ürünün istenen standartları karşılamadığı tespit edilirse yetkili firmaya CE belgesi için yapılan başvurudan doğan raporlama ve test maliyetleri firma tarafından karşılanır. Ancak tasarımdan üretime kadar yapılan masraflar boşa gidebileceğinden, firmanın bu son başvuru aşamasında gelmeden ilk aşamadan itibaren CE işareti standardı doğrultusunda üretimine yön vermesi en akıllıcası olacaktır.

Asgari güvenlik gereksinimlerinin sağlanması için firmanın tasarım sürecinden itibaren belli bir maliyeti karşılaması zaruridir. Bu maliyetin, ürünün CE standartlarını karşılamadığının tespit edilmesi ve tekrar üretim şartlarının yenilenmesi için yapılacak harcama yüzünden artış göstermemesi için ilk aşamadan hangi şartların talep edildiği üzerine çalışma yapılmalıdır. Bu çalışmalarda yetkili firmalardan rehberlik hizmeti alınması veya firma bünyesinde bu standartlara ilişkin yönetmeliklerle iç tüzükle şekillenen mevzuatlar konusunda uzmanlaşmış profesyonellere görev verilmesi durumunda firma tasarımdan başlayarak direktiflere uygun biçimde üretim yapar. Ekstra maliyeti önleyen bu süreç sayesinde tasarımdan üretim tüm gelişim süreci hem asgari maliyetle hem de Avrupa Birliği tarafından belirlenen CE işaretleme standartlarını karşılayacak kalite düzeyinde yapılabilir.

Firmanın araştırma ve geliştirme sürecinde yapacağı yatırımın maliyeti, CE işaretlemenin hangi ürün için talep edildiğine yani ilgili ürünün direktifler doğrultusunda hangi sınıfa dâhil edildiğine göre değişiklik gösterebilir. Bu başvuruların yapıldığı yetkili firmalar ürün ve üretim şartlarına dair bilimsel çalışmalar yapmakta, bu incelemeler ve ürün üzerinde gerçekleştirilen testlerle ilişkin maliyetin firma tarafından karşılanması söz konusu olduğu gibi analizlerin yer aldığı teknik raporun da belli bir maliyeti vardır. Bu şartların karşılanmaması durumunda üründe CE işaretinin kullanımı mümkün olmayacağından birlik üyesi ülkelerde herhangi bir ürünün bu işarete sahip olmadığının görülmesi, tüketicilerin hemen ilgili ürünün kaçak olarak piyasaya sürüldüğünü anlamasını sağlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *