CE İşaretli Ticari Ürünler

Avrupa Birliği genelinde kabul edilen üretim güvenliği şartlarını ve ürün güvenilirliğine ilişkin sağlık standartlarını belirleyen, 1985 yılında imzalanan Yeni Yaklaşım Politikaları mutabakatından bu yana yürürlükte olan CE işaretleme; ürünlerin güvenle kullanılabileceğini ve uyumluluğunu belirlenen standartların adıdır. Birlikteki tüm firmaların bu standartlar dâhilinde üretim yapması, satış için zaruri olduğu gibi yabancı firmaların da aynı şekilde birlikte üyesi ülkelere mal ve ticari ürün satabilmesinin yolu CE işaretlemeden geçer. Ülkemizdeki firmalarınsa üretimden sonra CE belgesi fiyatları ve onay şartlarına dair araştırmaya giriştiği görülse de, aslında onay için üretimden önce planlamalara başlanmalıdır. Bu işaretleme standardının ifade ettiği anlam; üretimin kaliteli kabul edilmesinden öte üretim güvenliğinin başladığı en düşük kabul edilebilir seviyeyle alâkalıdır.
Ülkemizde tüketicilerin büyük bölümünün fikir sahibi olmadığı CE işaretleme, üretici firmalarınsa pek çoğu tarafından üretim kalitesine veya ürünün garanti kapsamıyla ilgili bir süreç olarak görülüyor. Firmayla ilgili bir süreci tanımlamaktan ziyade ürettiği ürünün kullanımının, kabul edilebilir güvenlik şartlarını karşılamasıyla alakalı olan CE işareti her ürün için ayrıca yapılan bir tanımlamadır. Dolayısıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelere ticari mal ve ürün satmak isteyen yerli firmaların, farklı kategorilere dâhil edilmiş ürünler geliştirmesi durumunda her ürün için ayrıca CE belgesi başvurusu yapması gerekmektedir. Bu başvuru sürecinde firmadan talep edilen yeterlilikler ve özellikle CE belgesi maliyeti hakkında gerekli araştırmalara, AR-GE çalışmalarına ürünün tasarım sürecinden itibaren başlanmalıdır.
Üzerinde CE işareti bulunmayan herhangi bir ticari ürünün Avrupa Birliği’ne ihracatına izin verilmez yani bu işareti taşımayan ürünlerin birlikte dâhilinde satışı gibi bir durum söz konusu değildir. Bu işareti ürünün güvenle kullanılabileceğini ve diğer ürünlerle uyumlu çalışacağını gösterdiğinden, bu en düşük seviyeyi dahi karşılayamayan bir ürün için serbest dolaşım izinlerinden faydalanarak satış gibi bir durum söz konusu olmaz. Firmanın halihazırda piyasada CE işaretli pek çok ürünü bile bulunsa, bu durum yeni geliştirilen ticari ürünü bağlamaz. Her ürün için ayrıca CE belgesi testleri uygulanır ve zaten işareti taşıyan, piyasada satış olan ürünlerde bile bu testler istendiğinde tekrarlanabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *