Naz Teknik OSGB

İşyeri İçin Sağlık ve Güvenlik Planlamaları

Tanımı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yayımlanan yönetmeliklerle belirlenmiş olan ve yeni düzenlemelerle işçi çalıştırma zorunluluğuna dair kapsamın geliştirildiği Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yani kısaca OSGB, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olmak üzere sanayi kuruluşu sayılan sayılmayan pek çok işletmenin çalıştırması zorunlu mesleki uzmanları sağlar. Bu hizmetler konusunda uzmanlaşmış olan Naz Teknik OSGB ise çalışma esasları ve usulleri konusunda gerekli eğitimleri başarıyla tamamlamış, alanında uzmanlaşmış işyeri güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle ticari işletmelere kolaylık sunar. Yasal yükümlülüklerin sorunsuz ve güvenle yerine getirilmesi için sunulan bu kurumsal düzeyli hizmetlere ayrıca işyeri diğer sağlık personeli sağlanması da dâhildir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşların denetimiyle gerçekleştirilen bu mesleki uzman sağlama sürecinde işyerinin yönetmelikler kapsamında belirlenen tehlike sınıfına uygun biçimde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunulmaktadır. İşyerindeki çalışma şartlarının incelenmesi ve bu şartların daha iyi hale getirilmesi, çalışan sağlığının korunması, kaza risklerinin mümkünse ortadan kaldırılması veya risk ölçeğinin düşürülmesi gibi konulardaki tüm çalışmalar ortak sağlık ve güvenlik birimi tarafından yapılır. İşyeri sahibinin yasal düzenlemeler sonucunda çalıştırması zorunlu hale getirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri diğer sağlık personelinden oluşan ortak sağlık ve güvenlik birimi tüm çalışmaları koordine eder ve raporlamaları yapar. Bu raporlamalar risk analizlerinin yanı sıra çalışanların eğitimine ilişkin geleceğe yönelik planlamaları da kapsar.

İşyerindeki dışardan kaynaklı veya işin kendisiyle ilgili risklerin önceden belirlenmesi, bu risklerin yol açacağı maddi manevi zararın ölçeğinin tespit edilmesi gibi analizlerin tamamlanmasından sonraysa ortak sağlık ve güvenlik birimleri alınması gereken tedbirleri belirler. Bu tedbirlerle risklerin nasıl önleneceğine ilişkin konularda işletme sahibini bilgilendiren iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinden oluşan birim sonrasındaysa yürütülen çalışmaların denetim ve koordinasyonuyla ilgilenir. Çalışmaların yürütülmesi esnasında bir yandan da işyerinde çalışanların eğitimiyle ilgilenen ortak sağlık ve güvenlik birimi, sosyal ve güvenlik haklarına ilişkin her konuda sorumluluğu üstlenmektedir. Tüm bu uygulamaların tek birim üzerinden yürütülmesi işlerin daha hızlı yürütülmesine imkân sağlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *