Ticari Ürünlerdeki CE Belgesi Zorunluluğu

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, 1995 yılında kabul edilen Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında belirlenen ürün sınıflarına dâhil ürünlerin satışı için karşılanması zorunlu standartları ifade eden CE belgesi firmayı değil, ürünün 24üretim güvenliği ve kalitesini tanımlar. Ürünün, Avrupa Birliği ticari malların serbest dolaşım haklarından faydalanma hakkına sahip olduğunu gösteren bir işaretleme standardı olmasına rağmen ülkemizde bu işaretten belge veya CE sertifikası olarak bahsedilmesi bu hatalı algının şekillenmesinde etkilidir. Zira bir belge veya sertifikadan bahsedildiğinde insanlar otomatikman firmanın sahip olduğu bir niteliği anlamakta, oysa ilgili işaretleme sadece ürünleri ilgilendirmektedir. Ürettiği ürüne CE işareti koyma hakkı kazanmış yerli bir firma ilerleyen süreçte farklı bir sınıfta yer alan, yeni bir ürün üretmesi durumunda CE işaretleme için bu ürüne has olarak yeni bir başvuruda bulunmak zorunda olabilir.

Firmaların her ürettiği ürün için sıfırdan CE belgesi başvuru sürecini başlatması her zaman gerekmese de, aynı sınıfta farklı bir ürün üretilen firmanın Avrupa Birliği’ne satış için hiçbir denetimden geçmesine gerek olmayacağı da anlaşılmamalıdır. Zira bu şekilde aynı sınıfa dâhil yeni bir ürünün üretilmesi durumunda bile teknik raporların düzenlenmesi ve çeşitli denetimlerin yapılması gerekir. Resmi bir işaret olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerde geçerli olan CE işaretleme standartlarının karşılanması, bu birliğin üyesi olan ülkelerin pazarında satış için zorunluluktur. Dolayısıyla birliğe ihracat için ilgili sınıftaki ürünlerde firmanın tercihi söz konusu değil, birlik üyesi ülkelere ticari mal ve ürün satmak isteyen yerli işletmelerin bu standartları karşıladığını ispatlaması gerekmektedir.

Ürününün istenen üretim kalitesi ve güvenliği şartlarına sahip olduğunu ispatlamak için başvuruda bulunan firmalar, yetkili firmaların gerçekleştireceği kapsamı incelemelerden sonra ürününde bu işareti kullanma imkânına sahip olur. Yetkili firmaların yaptığı incelemeler ürünün üretildiği tesisteki üretim şartlarının yanı sıra ürün üzerinde yapılan testleri de kapsar. Bu test ve incelemelerden elde edilen bulguları içeren analizlerse teknik rapora eklenerek ibraz edilir. Bu ibrazın ardından geçen inceleme sürecinin sonunda firmaya, ilgili üründe CE işareti kullanıp kullanamayacağına dair açıklama yapılmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *