Üretim Kalitesinin AB Standartlarına Taşınması

Avrupa Birliği üyesi ülkelere mal satmak isteyen yerli üreticilerin başvurduğu CE belgesi veren firmalar sadece birlik dâhilinde geçerli olan ticari malların serbest dolaşım haklarından faydalanma imkânı sunacak bir izin vermekle kalmaz, ülkemiz de aday statüsünden olduğu için iç pazara satışla için de yükümlülüklerin karşılandığını gösterme imkânı sunar. Yasal merciler tarafından yetkili kılınan ve uluslararası sertifikasyon süreçlerini tamamlayan bu firmalara yapılan başvurulardan sonra kapsamlı bir inceleme süreci başlar. CE belgesi alma şartları ve gerekli yasal prosedürlerin belirlendiği mevzuatlar doğrultusunda incelemelerini tamamlayan bu firmalar, ürün üzerinde istenen testleri ve firmanın üretim şartlarının denetlenmesi sonrasında teknik raporu hazırlar.

Firmalar için ürettiği ürünün Avrupa Birliği’nde satılabilecek üretim kalitesi ve güvenliğinde olduğunu gösteren CE belgesi, ülkemizin de birliğe aday olması ve birlik üyesi ülkelerin kabul ettiği şartları uygulamaya sokma yönünde adımlar atması sebebiyle tüm yerli firmaları ilgilendiren bir kalite ve güvenlik standardıdır. Genellikle tüketicilerin bu işaretleme şartlarına dair kısıtlı bilgi sahibi olması, işaretin marka zannedilmesine bile sebep olabiliyor. Firma sahiplerinin dahi işaretleme prosedürünü sertifika veya belge olarak adlandırılmasından ötürü hatalı bir algıya sahip olduğu görülmekte. Firmanın kendisinin aldığı ve bir defa bu hakka sahip olmanın ardından üretilen bütün ürünlerin üzerinde yerleştirilebilecek bir işaret ya da belge olmayan CE standardı, aksine ürüne ait bir tanımlamadır.

İnsanlar için uluslararası seyahatin ilk şartı bir pasaport sahibi olmaksa ticari malların Avrupa Birliği’nde satışı, serbest dolaşım hakkından istifade ederek üye ülkelerin pazarlarında satışa sunulmasının ilk şartı da CE işareti taşımaktır. Dolayısıyla firmanın değil, ürettiği ürünün niteliğini gösteren bu işaret sadece ürünün istenen üretim güvenliği ve kalitesi şartlarını karşıladığı anlamında algılanır. Farklı sınıflardaki ürünler için firmanın bir ürününde CE işareti kullanma hakkı kazandıktan sonra bu yeni, farklı sınıftaki ürünü için tekrar aynı başvuru sürecini başlatması gerekebilir. Yönetmeliklerde belirtilen şartlara bağlı olarak farklı ürünler için ayrıca başvuru yapılmasını gerektirmeyen durumlar da bulunmaktadır ancak bu şartlar için firmanın yetkili kuruluşlara danışmasında ve aldığı bilgi doğrultusunda hareket etmesinde fayda var.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *